Onze gemeente is ingedeeld in regio’s, bijvoorbeeld: regio ‘t Gooi, regio Amersfoort, regio Zeist-West of regio Heuvelrug. Op basis van je woonplaats maak je als gemeentelid deel uit van een specifieke regio. Je regioleiders zijn in principe je eerste aanspreekpunt voor vragen over gemeentezaken. Zij voelen zich verantwoordelijk voor jou, willen je helpen om je plek te vinden in de gemeente en je aanmoedigen om je talenten tot bloei te laten komen. Tijdens het seizoen organiseert de regio één of meerdere regio-activiteiten waaraan je kunt deelnemen. In verschillende regio’s zijn ook één of meerdere huiskringen die je kunt bezoeken. Op de huiskringen ben je actief bezig met bijbelstudie, bid je met elkaar en deel je het leven met elkaar. 

Voor jongvolwassenen (22-35 jaar) zijn aparte kringen. Afgezien van de leeftijd van de deelnemers verschillen deze kringen inhoudelijk niet van gewone kringen.
 
Meer weten over het regio- en kringenwerk in de gemeente? Dat kan! Mail naar infopunt@egzeist.nl