Contact

Mocht je vraag nog niet beantwoord zijn via deze site, neem dan contact met ons op. We helpen je graag.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service

  Veelgestelde vragen

  Op zondagochtend komen wij samen in de Kerckebosch-locatie van het Christelijk College Zeist. Adres: Graaf Adolflaan 4, Zeist.

  De samenkomst start om 10.00 uur en eindigt om 11.30 uur.

  Wij zingen veelal uit de Opwekkingsbundel en altijd onder begeleiding van een voltallige band. Soms akoestisch en met bijzondere diensten proberen we muzikaal iets extra’s te doen: extra muzikanten of zangers.

  Wij hebben geen vaste voorganger. Naast de oudsten en een paar vaste sprekers uit onze eigen gemeente, hebben wij veel sprekers van buitenaf, bijvoorbeeld: Willem Ouweneel of Otto de Bruijne. Ook hebben zendelingen of sprekers van organisaties als Open Doors, Compassion of Operatie Mobilisatie een plek op het podium. Zie voor het volledige sprekersaanbod de agenda.

  Tijdens de samenkomst is er opvang voor kinderen tussen de nul en twaalf jaar. De kinderdiensten zijn ingedeeld op leeftijd. Meer weten? Klik hier!

  Na afloop van de dienst is er ruimschoots de tijd om elkaar te ontmoeten. Na de dienst is er vrijwel altijd koffie & thee en voor de kinderen limonade met wat lekkers. Regelmatig organiseren we een kennismaking met het leidershapsteam van de gemeente.

  Je kunt je vragen stellen via het contactformulier op deze site. Na de dienst op zondagochtend kun je gerust op een van de oudsten afstappen. Een van de oudsten verzorgt op zondag de mededelingen en heeft de leiding over de dienst.

  Wij vieren het avondmaal iedere eerste zondag van de maand. Als je belijdt dat Jezus je Verlosser is en je weet dat je door Hem gered bent, dan ben je vrij om deel te nemen aan het avondmaal. Je hoeft hiervoor geen lid te zijn van onze gemeente. Mocht je vragen hebben over het avondmaal dan gaan we hierover graag met je in gesprek.

  Op grond van het Nieuwe Testament geloven wij in de volwassen doop door onderdompeling. Twee tot drie keer per jaar is er op zondagochtend een doopdienst. Wil je worden gedoopt of heb je vragen over de doop? Neem contact op met de oudsten: [email protected]

  Kinderen worden in onze gemeente niet gedoopt, maar opgedragen aan de Here God.
  Het opdragen gebeurt in de samenkomst op zondagochtend. Natuurlijk zijn familie en vrienden hierbij hartelijk welkom. Wil jij je je kind opdragen? Neem contact op met de oudsten: [email protected]