Zondagmorgen

Als gemeente willen we graag een plek van ontmoeting zijn. Een ontmoeting met God en met elkaar. Daarvoor bieden we u meerdere mogelijkheden in een week. De zondagochtenddienst vormt de kern van de activiteiten. 

Eredienst 

De gemeente komt op zondagmorgen bijeen in de aula van het Christelijk College Zeist. De dienst begint om 10.00 uur en duurt ongeveer anderhalf uur. Aan het begin van de dienst worden actuele zaken meegedeeld die in de gemeente spelen, zoals de wekelijkse activiteiten. 

Na het zingen van liederen (uit de Opwekkingsbundel) en een tijd van gezamenlijk gebed en aanbidding, volgt onderwijs uit de Bijbel (preek). Sprekers uit de gemeente en gastsprekers vervullen deze spreekbeurten. In aansluiting op de preek is er regelmatig gelegenheid om persoonlijke voorbede te ontvangen. Eén van de oudsten sluit de dienst af.

Adres zondagochtend: 
Christelijk College Zeist, locatie Kerckebosch
Graaf Adolflaan 4, Zeist

Aanbidding

Niet alleen onderwijs is een belangrijk deel van onze samenkomsten. Als gemeente willen we ook heel graag met elkaar God aanbidden. Hij is het waard. We geloven in de kracht van aanbidding, dat het bevrijding en genezing kan geven. Vandaar dat er in bijna iedere samenkomst muziek wordt gemaakt en gezongen wordt.

Als gemeente zingen we vooral uit de Opwekkingsbundel.  Ook zingen we weleens uit andere christelijke bundels. Op zondagochtend wordt de dienst begeleid door een band. Deze bestaat uit piano, drum, akoestische of elektrische gitaar en basgitaar. Maar ook andere instrumenten laten regelmatig van zich horen. Naast de zangleider zingen er meestal twee à drie voorzangers mee ter ondersteuning. Samen met de band vormen zij het aanbiddingsteam.

Van jong tot oud
Het aanbiddingsteam heeft als doel om de hele gemeente te dienen met muziek en daarmee voor te gaan in aanbidding. Dat betekent dat dit muziekteam zich ook graag inzet binnen het kinder-, tiener, jeugd- en jongvolwassenenwerk. Op kinderniveau worden de kinderen al heel jong bekend gemaakt met aanbidding en natuurlijk gaat dat bij deze jongere generaties vaak net even een tikkie harder dan bij de volwassenen.

Kinderdienst

Tijdens de samenkomst op zondagochtend zijn er meerdere kinderdiensten. 

Ontmoeting

Twee keer per maand is er na afloop van de samenkomst gelegenheid om gezellig koffie met elkaar te drinken. Een prima moment om even bij te praten of om nieuwe contacten te leggen.
Bent u nieuw in de gemeente en wilt u graag (nader) kennismaken met de oudsten, taakoudsten of andere kaderleden? Eén keer per twee maanden is hiervoor na de dienst gelegenheid. U bent dan van harte welkom in de lerarenkamer. De mensen van het Infopunt wijzen u graag de weg.

Avondmaal

De gemeente viert het Heilig Avondmaal op de eerste zondag van de maand. Het Avondmaal staat open voor gemeenteleden en gasten die een bewuste keuze hebben gemaakt voor Jezus Christus.

Themadiensten

Een paar keer per jaar worden speciale diensten georganiseerd als bijzondere gelegenheid om kennis te maken met
de gemeente. Deze diensten worden bijvoorbeeld voorbereid door de werkgroep Diaconaat, de jeugd- en tienergroep, de werkgroep Art, de (regio) kringen, de kinderdienst of de werkgroep Evangelisatie.

Opdragen

In onze gemeente worden kinderen opgedragen aan de Here God en niet gedoopt. Het opdragen wordt door één van de oudstenechtparen verzorgd. U bent vrij
om naar eigen keuze een oudstenechtpaar hiervoor te benaderen. Zij nemen dan verder contact met u op om het opdragen samen met u voor te bereiden. In overleg met hen kiest u een datum voor deze bijzondere gebeurtenis. Natuurlijk zijn uw familie en vrienden hiervoor hartelijk welkom!

Doop

Op grond van het Nieuwe Testament geloven wij in de volwassen doop door onderdompeling. Twee tot drie keer per jaar is er op zondagochtend een doopdienst. Voorafgaand aan de doop wordt er een avond ter voorbereiding gehouden met de dopelingen. Wilt u gedoopt worden? Na opgave bij één van de oudsten kunt u zich bij het Infopunt in de hal aanmelden.