Wij geloven dat wij als gemeente en kinderen van God veel ontvangen hebben om ook veel te kunnen geven aan anderen.

Visie

De Evangelie Gemeente Zeist wil haar gemeenteleden helpen om op Jezus Christus als fundament van hun leven te bouwen. We laten ons daarbij leiden door het Woord van God en de Heilige Geest. Jezus Christus staat centraal en vanuit hem is er groei mogelijk om geestelijk volwassen te worden. Door de kracht van de Heilige Geest zullen gemeenteleden leven vanuit het volle leven dat God geeft. Door Gods Geest wordt Jezus Christus zichtbaar door mensen heen.

Belangrijke aspecten binnen onze visie zijn:
  • Jezus Christus centraal
  • Geestelijke volwassenheid
  • Zichtbaar zijn door de kracht van de Heilige Geest

Missie

Om de visie van de gemeente te verwezenlijken, is het de missie van de Evangelie Gemeente Zeist om haar leden bijbelgetrouw onderwijs en toerusting aan te bieden. Als gemeente willen we niet alleen in woorden, maar ook in daden de boodschap van Jezus helder communiceren. Binnen alle gelederen zijn bouwen aan vriendschappen en omzien naar elkaar wezenlijke onderdelen van de gemeente. Zorg, trouw en liefde staan dus hoog in het vaandel. Niet alleen ten opzichte van gemeenteleden, maar ook richting mensen die niet geloven of randkerkelijk zijn.
 
Belangrijke waarden binnen onze gemeente zijn:
  • betrouwbaar
  • relationeel of relatie
  • bewogen

Betrouwbaar

De gemeente is door de jaren heen stabiel gebleven, betrouwbaar in visie, leiderschap, onderwijs en veldwerk. Dit blijven ook in de toekomst voor de gemeente belangrijke aspecten.
 

Relationeel

De gemeente wil graag bouwen aan relaties tussen God en mensen, maar ook aan relaties onderling. Dit geldt zowel voor relaties onder gemeenteleden of andere christenen als vanuit de gemeente richting niet-christenen.
 

Bewogen

De gemeente is bewogen zowel over haar leden als haar omgeving. Deze bewogenheid is gebaseerd op de bewogenheid die Jezus voor de mensheid had. Een bewogenheid die resulteerde in daadkracht, maar die ook bleek uit zijn woorden. Jezus gaf onderwijs dat mensen opbouwde en bemoedigde, maar ook stuurde en grenzen stelde. Bewogenheid kent dus veel aspecten en deze vormen de kern van het onderwijs binnen onze gemeente en van ons handelen.