Als gemeente hebben wij geen vaste voorganger of andere betaalde krachten. Wie kiezen ervoor om alle taken in de gemeente op vrijwillige basis te doen. Op deze manier kunnen we veel geld investeren in zending en ander missionair werk. 

De gemeente wordt geleid door drie oudsten echtparen. Zij bepalen de geestelijke koers van de gemeente. Naast hen functioneert een op zichzelf staand financieel bestuur. Dit bestuur is verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken in de gemeente.
 
Al het gemeentewerk wordt gedragen door een breed kader. Denk aan: regio- & kringleiders, tiener- & jeugdleiders en kinderdienstleiders. Maar ook aan teams als: diaconaat, pastoraat, team veldwerk, team ouderen, facilitaire dienst en team communicatie. Op deze manier dragen we samen verantwoordelijkheid voor de gemeente.