De gemeente is gesticht door de heer en mevrouw Hijink uit Driebergen. Zij gingen in 1955 de opwekkingsbeweging ‘Stromen van Kracht’  en kwamen tot geloof. Zij organiseerden bijbelstudie-avonden en de ‘Beukensteinconferenties’. In 1966 werd de gemeente officieel opgericht en kwam men bij elkaar op zondagochtend in de kantine van ‘Gevato’, een vleesfabriek. 

Sindsdien maakte de gemeente gebruik van verschillende locaties. In 1978 verhuisde de gemeente naar het FIGI, een bioscoop in Zeist, om in 1988 op zondagochtend bij elkaar te komen in de aula van de Zinzendorfmavo.
 
In 1991 legden broeder en zuster Hijink op hoge leeftijd hun functie als voorgangerechtpaar neer. Sindsdien wordt de gemeente geleid door de oudstenraad.
Broeder Hijink overleed in 1996 op 89-jarige leeftijd. Zijn vrouw, Zuster Hijink, overleed elf jaar later op 92 jarige leeftijd. De gemeente heeft veel aan hen te danken.
 
Vanaf 1999 heeft de gemeente haar zondagse samenkomt in de aula van de Kerckebosch-locatie van het Christelijk College Zeist. Onze doordeweekse activiteiten vinden plaats in De Citadel in Zeist. Een gebouw dat in 2004 werd aangekocht. Een prachtige locatie waar de gemeente veel plezier van heeft. Helaas is het pand te klein om te gebruiken op de zondagochtend.