Introductie

Visie & Missie

Wij geloven dat wij als gemeente en kinderen van God veel ontvangen hebben om ook veel te kunnen geven aan anderen. Visie De Evangelie Gemeente Zeist [...]

Lees meer »

Geschiedenis

De gemeente is gesticht door de heer en mevrouw Hijink uit Driebergen. Zij gingen in 1955 de opwekkingsbeweging ‘Stromen van Kracht’   [...]

Lees meer »

Oudstenteam

Als gemeente hebben wij geen vaste voorganger of andere betaalde krachten. Wie kiezen ervoor om alle taken in de gemeente op vrijwillige basis te doen [...]

Lees meer »

Veldwerk

De gemeente heeft sinds haar oprichting een warm hart gehad voor zending en missionaire initiatieven. Het is ons verlangen om de helft van onze inkoms [...]

Lees meer »

Diaconaat & Pastoraat

Als gemeente willen we graag actief betrokken zijn in onze omgeving. De Citadel (Bergweg 6 in Zeist) is op donderdag open als inloophuis en kringloopm [...]

Lees meer »

Voorbeeld preken

Hier volgen een aantal voorbeeldpreken                                [...]

Lees meer »