Vrijdagavond (Tieners en Jeugd)

Tieners (12-16 jaar)

Op vrijdagavond komen de Tieners samen in de Citadel. De tieneravonden starten om 20.00 uur (tenzij anders aangegeven).

Programma: 

22 september: thema Jezus en het kruis

29 september: geen programma bekend bij de redactie

Jeugd (16-25 jaar)

Op vrijdagavond komt de Jeugd samen in de Citadel. De jeugdavonden starten om 20.00 uur (tenzij anders aangegeven).  

Programma:

22 september: Thema Get the picture door Henk en Diana

29 september: Gebed/Shockwave