[{"show_group_1":"","show_group_2":"","show_group_3":"","source_type":"user_prefix","default_option":"","mandatory":"true","hide_default":"","other_option":""}]
{"error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","label":"Geslacht"}
{"1":"Dhr.","2":"Mevr."}
[{"has_placeholder":"","source_type":"user_firstname","default_value":"","validation":"","unique":"","mandatory":"true"}]
{"error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","label":"Voornaam","error_validation":""}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"","default_value":"","has_placeholder":"","source_type":"user_infix"}]
{"label":"Tussenvoegsel","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[{"default_value":"","has_placeholder":"","source_type":"user_lastname","mandatory":"true","unique":"","validation":""}]
{"label":"Achternaam","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[{"has_placeholder":"","default_value":"","validation":"","unique":"","mandatory":"true","source_type":"user_email"}]
{"label":"E-mailadres","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[{"mandatory":"true","show_group_56":"","show_group_57":"","show_group_58":"","source_type":""}]
{"label":"Privacy Statement","error_mandatory":"De verklaring moet eerst worden aangeklikt v\u00f3\u00f3r het formulier verzonden kan worden."}
{"154":"Ik heb kennisgenomen van het u003Ca href=u0022https://www.egzeist.nl/userfiles/File/Privacy_Statement_EGZ.pdfu0022 target=u0022_blanku0022u003EEGZ Privacy Statementu003C/au003E. Door het verstrekken van mijn persoonsgegevens ga ik ermee akkoord dat EGZ deze gegevens uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze verstrekt worden."}
[[]]
{"label":"Formulier verzenden"}
[]
[{"source_type":"","has_placeholder":"","default_value":"","mandatory":"","validation":"","unique":""}]
{"error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"","label":"Tekstvak"}
[]