Lees hier meer over standaardform publicatieplicht kerkgenootschappen - Evangelie Gemeente Zeist (pdf)

GEEF NU OOK ONLINE! 


De EGZ wil een gevende gemeente zijn die uitdeelt. In principe besteden we 50% aan de algemene kosten en 50% te besteden aan het ondersteunen van de veldwerkers en zendingsorganisaties. De EGZ is daarin afhankelijk van giften.
 
Wil je meehelpen en bijdragen aan het gemeente zijn? Dan is je gift van harte welkom! Wij informeren je graag over de verschillende mogelijkheden voor het geven van giften. Je kunt op zes verschillende manieren jouw gift geven aan de EGZ:
 
 1. Collecte
Wellicht is het je opgevallen dat er mensen tijdens de dienst aan de collecte geven met hun smartphone. Wil jij ook op deze slimme manier geven? Download dan de Givt-app op www.givtapp.net/download. Je kan na het downloaden direct je e-mailadres invoeren en beginnen met geven. Je kan op een later moment je verdere registratie afronden.


Ook gewoon blijven geven aan de collecte? Download de Givt-app!Het blijft natuurlijk gewoon mogelijk om met contant geld mee te doen of met de machtigingskaart.
 1. QR-code via Tikkie.
 2. Automatische overboeking vanaf uw rekening.
 3. Doorlopende machtiging via EGZ SEPA machtingingsformulier; deze vind je bij het Infopunt en zijn ook op te vragen bij het Financieel Bestuur
 4. Periodieke giften via het formulier van de Belastingdienst; voor meer informatie, zie onderstaande
 5. Testament of legaat waar de notaris bij helpt

 

Een periodieke gift is extra voordelig!

Een bekende aftrekpost in de aangifte Inkomstenbelasting is de aftrekbaarheid van giften aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). De EGZ is een ANBI en dus zijn giften aan de EGZ aftrekbaar van de belasting. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen gewone giften en periodieke giften.
 
Gewone giften
In je aangifte inkomstenbelasting kun je jouw giften aan ANBI’s over het gehele jaar aftrekken. Niet het gehele bedrag van de gift kan worden afgetrokken. Er geldt een drempelbedrag (1% van het inkomen, met een minimum van €60,-); alleen het deel van de gift boven dit drempelbedrag mag worden afgetrokken. Tevens geldt een maximum voor het aftrekbaar bedrag van 10% van het drempelinkomen.
 
Periodieke giften
Periodieke giften geven meer ruimte. Deze giften zijn ook, maar de grenzen (tussen 1% en 10% van het verzamelinkomen) zijn dan niet van toepassing. Dat betekent dat elke gegeven euro aftrekbaar is en dat er ook geen maximum is voor de hoogte van de gift. Van een gewone gift een periodieke gift maken kan dus een hogere aftrekpost opleveren en kan je inkomstenbelasting besparen.
 
Sinds 2014 is het mogelijk om een formulier van de Belastingdienst te gebruiken voor een periodieke gift aan een ANBI. Hiermee is een periodieke gift makkelijker geworden voor de gever en de ontvanger. Voor bedragen vanaf € 50 is het mogelijk een vijfjarige overeenkomst op te stellen. Dit kan dus zonder tussenkomst van een notaris. De geschonken bedragen moeten voor minimaal vijf jaar gedaan worden, de bedragen moeten steeds hetzelfde zijn, net als de periode tussen de betaling van deze bedragen (per maand, kwartaal, jaar).
 
Het formulier van de Belastingdienst is te downloaden via de volgende link:
 
Formulier Belastingdienst voor periodieke gift
 
Het formulier ligt ook bij het InfoPunt en is op te vragen bij het Financieel Bestuur.

Hoe werkt het?

 • Je vult jouw gegevens in op beide exemplaren van het formulier ‘Overeenkomst periodieke gift’.
 • Vraag 4 op het formulier dient als volgt te worden ingevuld:
  • 4a Naam instelling of vereniging: Evangelie Gemeente Zeist
  • 4b Transactienummer: nummer voor de financiële administratie in te vullen door de EGZ
  • 4c RSIN/fiscaal nummer: 009963686
 • Het formulier wordt gezamenlijk, door jou (en een eventuele partner) en de EGZ, ondertekend.
 • Je ontvangt het ‘Exemplaar voor de schenker’ terug.
 • Het getekende exemplaar hoeft niet verzonden te worden aan de Belastingdienst, maar het is wel van belang dat je je exemplaar goed bewaart omdat de Belastingdient je kan vragen deze te overleggen.
 • Je betaalt de periodieke gift zoals overeengekomen.
Als je nog vragen hebt over het geven van giften, neem dan gerust contact met ons op!

Mail naar: financieel.bestuur@egzeist.nl of financiele.administratie@egzeist.nl
 
Rekeningnummer EGZ
NL 66 ABNA 0458787256 tnv Evangelie Gemeente Zeist