Beste gemeenteleden en EGZ-vrienden,

Maandag 14 december hoorden we het nieuws: Nederland gaat in lockdown. Dat riep natuurlijk de vraag op: wat doen wij als EGZeist? Kunnen we onder de huidige omstandigheden samen blijven komen met 30 mensen en kinderdiensten organiseren? Het mag, maar is het wijs? Het mag, maar is dat solidair?

Als oudsten hebben we over deze vragen gesproken. We hebben geconcludeerd dat we voorlopig alleen online samenkomsten en activiteiten organiseren. Dit betreft de diensten op zondag, maar ook kringen, jeugd- en tienersamenkomsten. De Citadel is dus niet beschikbaar de komende weken. We wachten af wat tzt aan maatregelen de norm wordt en herzien dan wel/niet ons beleid.

Er is landelijk weer iets meer versoepeling mogelijk van de corona maatregelen. Ook wij beraden ons hierover. We wachten nog even de eerstvolgende persconferentie af, maar fijn om aan te geven dat er weer wat beweging komt. We hopen op korte termijn weer met maximaal 30 mensen op zondag samen te komen. De Citadel is vrijwel helemaal corona-proof wat betreft ventilatie. Hier zijn we heel dankbaar voor. Ook hier kunnen hopelijk weer kleine groepen samenkomen.


We realiseren ons dat er verschillend op dit besluit gereageerd zal worden. Voor ons zijn twee gedachten in dit besluit doorslaggevend geweest:
-We willen geen bron van besmetting zijn in een tijd waarin het virus zo grootschalig aanwezig is.
-We willen graag het signaal afgeven dat we als kerk juist veilige keuzes maken, solidair zijn met Nederland en genoeg veerkracht hebben.
We hopen op je begrip. Heb je nog vragen, stel ze gerust.

Wat een bizarre tijd! Heb je naast je eigen gedachten, gevoelens en drukte nog wat ruimte en rek? Zie dan juist in deze tijd extra naar iemand om. Sommige gemeenteleden voelen zich eenzaam, juist ook in deze decembermaand. Stuur een kaartje, een appje of bel iemand eens op. Laten we aandacht hebben voor elkaar. En vergeet je buren of anderen in je directe omgeving niet, die een beetje extra aandacht en een vriendelijk woord zo goed kunnen gebruiken.

Lieve mensen, heb lef en heb lief.
We wensen je Gods Zegen,
Thie Arend & Judith
Rene & Karin
Jefta & Jirska


‘“Here’s another way to put it: You’re here to be light, bringing out the God-colors in the world. God is not a secret to be kept. We’re going public with this, as public as a city on a hill. If I make you light-bearers, you don’t think I’m going to hide you under a bucket, do you? I’m putting you on a light stand. Now that I’ve put you there on a hilltop, on a light stand—shine! Keep open house; be generous with your lives. By opening up to others, you’ll prompt people to open up with God, this generous Father in heaven.’
Matthew 5:16 The Message Bible