Beste gemeenteleden en EGZ-vrienden,

Deze Q&A biedt hopelijk duidelijkheid rondom de eerst volgende diensten. Mochten er vragen onbeantwoord zijn: stel ze! Dan kunnen we deze Q&A aanvullen. Een aanvulling op deze Q&A volgt ook naarmate we meer mensen kunnen ontvangen op zondagochtend.

AANWEZIGHEID
Wie zijn 27 september welkom in de dienst?
Alle kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar, hun ouders en oudere broers/zussen (compleet gezin), alleengaanden (eenpersoons huishouden) en gasten uit de buurt die spontaan komen.
Deze zondag zijn er 80 plekken beschikbaar in de aula. We hebben ons goed voorbereid, maar realiseren ons dat we vooral veel leren vanuit de praktijk. Om het haalbaar te houden, dus dit maximale aantal.

Ik val niet in deze doelgroep. Wat nu?
Op dit moment hopen we dat je thuis, met gemeente-vrienden of met  je kring de dienst online kunt bijwonen. We proberen,  zodra dit weer mogelijk is, de diensten open te stellen voor iedereen!

AANMELDING
Je moet je aanmelden. Hoe en waarom?
Je kunt jezelf en andere gezinsleden aanmelden voor de dienst via egzeist.nl/aanmelden. Dit is verplicht, want we moeten kunnen aantonen wie onze diensten heeft bezocht: bron- en contactonderzoek. Aanmelden is noodzakelijk per zondag!
Zonder aanmelding kun je de dienst niet bezoeken. Let op: de eerder genoemde doelgroepen kunnen zich aanmelden tot vrijdag 18 uur!
Het helpt de kinderdienstleiding om tijdig te weten hoeveel kinderen de kinderdienst bezoeken. Daarom de vraag: willen jullie je kinderen voor vrijdag 18.00 uur opgeven? Na die tijd kun je je kind niet meer online aanmelden. Wanneer je toch vergeten bent om op tijd je kind aan te melden, stuur dan een mailtje naar de hoofdleiders. Dank voor jullie hulp!

Als er nog ruimte over is voor andere doelgroepen wanneer kunnen zij zich aanmelden?
Na vrijdag 18 uur kunnen ook andere gemeenteleden/vrienden van de EGZ zich aanmelden. Vol=vol.

Ik heb een taak tijdens de dienst. Moet ik mij ook aanmelden?
Ja, iedereen die een taak heeft in de dienst moet zich aanmelden! Denk aan: techniek, muzikanten, aanbiddingsleiders, facilitaire dienst, kinderwerkers, oudsten, etc. Op het aanmeldingsformulier geef je aan welke taak je vervult. Alle mensen met een taak vallen niet onder het aantal beschikbare plekken in de zaal.

RIVM RICHTLIJNEN
Wat zijn de richtlijnen van het RIVM?
#Kom niet naar de dienst als je klachten hebt: koorts, verkoudheid, hoesten of niezen. Kom als gezin niet naar de dienst als een gezinslid koorts heeft.
#Hoest of nies in je ellenboog.
#Kinderen van groep 3-8 met klachten mogen de kinderdiensten niet bezoeken. Een kind dat snotterig is, kan helaas niet komen. De kinderdienstleiders zullen contact opnemen met ouders/verzorgers wanneer kinderen  klachten hebben  en hen verzoeken hun kind bij de hoofdingang op te halen. Uitzondering op bovenstaande zijn de kinderen t/m groep 2. Verkouden kinderen zijn welkom. We hanteren geldende regels binnen de kinderopvang en het basisonderwijs.

1,5 meter kerk
#Binnen de school en op het plein houden we ons aan de 1,5 meter afstand van elkaar. 
#In de school en op het plein houd je je aan de looprichtingen die aangegeven worden.
#In de zaal word je verwezen naar je eigen plaats. Als huishouden zit je bij elkaar en op 1,5 meter van een ander huishouden. 
#Voor dit moment vragen we je om niet lopen door de zaal om andere gemeenteleden te ontmoeten. Zodra je op je stoel zit, blijf je zitten.

Hoe gaat het als ik naar het toilet moet?
#Volwassen kunnen gebruik maken van een beperkt aantal toiletten. Na het toiletbezoek graag zelf de toilet schoonmaken met de schoonmaakmiddelen die aanwezig zijn.
#Kinderen mogen gebruik maken van het toilet. De kinderdienst heeft materiaal om het toilet na bezoek schoon te maken. Natuurlijk fijn als je je kind voorafgaand aan de dienst thuis naar het toilet laat gaan.

WELKOM EN EERSTE OPVANG KINDEREN
Bezoekers zonder kinderen. Vanaf hoe laat ben ik welkom in de dienst?
Inloop tussen 09.30 en 09.45 uur. Je wordt welkom geheten bij de hoofdingang van de school. Je aanmelding wordt gecontroleerd, eventueel handen desinfecteren en vervolgens wordt je naar een plaats in de zaal gebracht. Je jas gaat mee en niet op de kapstok. Bovenstaande kost tijd. De opnameapparatuur is gevoelig en dus willen we graag stilte om stipt om 10.00 uur de dienst te beginnen.

Bezoekers met kinderen in de basisschoolleeftijd: Vanaf hoe laat ben ik welkom in de dienst?
De kinderen verzamelen op het plein voor de school. Er zijn hiervoor vakken gemaakt op het plein voor onder- midden- en  bovenbouw. Ouders dragen de kinderen daar over aan desbetreffende kinderdienstleiders. Zorg dat je kind om precies om 9.45 uur aanwezig is. Kom  niet te vroeg, want dan wordt het lastig om alle kinderen lang in het gareel te houden. Je loopt zelf door naar de ingang van de school, wordt daar opgevangen en naar een plaats in de aula gebracht. De kinderen gaan met hun groep en met  en hun leiding naar hun lokalen.
Bezoekers met baby’s, dreumesen en peuters: Vanaf hoe laat ben ik welkom in de dienst? 
Vanaf 09.45 kun je je kinderen via de zij- ingang van de school zelf naar hun lokalen brengen. Vervolgens loop je binnendoor (langs lerarenkamer) naar de aula. Je wordt opgevangen door de facilitaire dienst en naar een plaats in de zaal gebracht.

KINDERDIENSTEN
#Kinderen wassen hun handen bij binnenkomst van het lokaal, onder begeleiding van de kinderwerkers.
#De kinderen en de kinderdienstleiding blijven zoveel mogelijk op 1,5 meter afstand van elkaar. Bij de  kinderen tot en met groep 3 is dit onmogelijk. De kinderwerkers houden onderling wel 1,5 meter afstand.
#De lokalen worden zo optimaal mogelijk geventileerd.
#Kinderen krijgen een pakje drinken en een verpakt snoepje of koekje aangeboden.

Verlaten van de school
We verlaten de school in groepen. De volgorde is als volgt:
1. Ouders van baby’s, dreumesen en peuters halen hun kind op in het lokaal en verlaten de school via de zij-ingang.
2. Ouders van kinderen van groep 1-8  verlaten de school via de hoofdingang en wachten bij de betreffende vakken op hun kind op het plein.
3. De kinderen van de verschillende groepen worden door de kinderdienstleiders naar buiten gebracht.
Ben je compleet dan vragen wij je het plein te verlaten.
4. De alleengaanden en gasten. Je verlaat de school via de hoofdingang. 

Infopunt
Het infopunt is nog niet aanwezig. De website krijgt een aanpassing, zodat veel van je vragen online gesteld/beantwoord worden.

Tot slot
We benadrukken nogmaals dat het ons streven is om binnen onze mogelijkheden het aantal bezoekers van de dienst uit te breiden. Allerlei mogelijkheden hebben onze aandacht: gebruik andere ruimtes, meerdere diensten, wisselen in doelgroepen. Hierover houden we je op de hoogte.

Gods zegen,
Thie Arend & Judith
René & Karin
Jefta & Jirska