Beste gemeenteleden en EGZ-vrienden,

Samenkomst zondagochtend
Op basis van de RIVM-richtlijnen hebben we ervoor gekozen om binnen de gemeente onze maatregelen aan te passen. Vanaf zondag 7 november zijn er 75 bezoekers welkom in de dienst. We dragen een mondkapje bij binnenkomst en bij het verlaten van de dienst. Eenmaal op onze plek mag het mondkapje af. Op woensdagavond 29 september start Schitter met 60 bezoekers in de Citadel. Voor beide samenkomsten graag aanmelden via de website of de app!

Gebed voorafgaand aan samenkomst 9.50 uur
We starten de samenkomst offline om 9.50 uur graag samen met gebed. Fantastisch als je op tijd in de zaal bent op zondagochtend. Ben je onverhoopt later? Fijn als je in stilte een plekje in de zaal zoekt.

Kinderdiensten
Combinatiegroep: baby's-dreumesen-peuters
Onderbouw: groep 1,2 en 3
Middenbouw: groep 4,5 en 6
Bovenbouw: groep 7 en 8
Opgave ouders, kinderen en overige.
Ouders met kinderen in de baby-dreumes-peutergroep groep graag de kinderen aanmelden voor vrijdag 18.00 uur, zodat we de opvang goed kunnen regelen.
De kinderen van groep 1 t/m 8 hoeven niet te worden aangemeld. Iedereen kan zich vanaf een week voor de dienst aanmelden.
Aanmelden via https://www.egzeist.nl/aanmelden (1 formulier per persoon)
Verzamelen
De kinderen verzamelen niet meer buiten. Zij blijven bij hun ouders in de grote zaal tot de kinderdienst begint. De kinderwerkers van onder- midden- en bovenbouw staan in de hal en nemen de kinderen mee naar hun lokalen.
Is dat voor de kleintjes spannend? Misschien wel… een ouder mag dan even mee wegbrengen.
De ouders van de baby-dreumes-peutergroep brengen hun kinderen zelf naar hun eigen lokaal.
NB: Tieners uit bovenstaande gezinnen zijn natuurlijk ook van harte welkom, maar moeten wel aangemeld worden.

  • Aanmelden via egzeist.nl/aanmelden is verplicht voor iederen vanaf 12 jaar.
  • Aanmelden baby's/dreumesen/peuters vóór vrijdag 18:00 uur. Overige kinderen hoeven niet te worden aangemeld.
  • Helaas vol = vol! Geen plek? Stuur een mailtje naar dienstbezoeken@egzeist.nl en we nodigen je zo snel mogelijk uit voor een andere dienst

Gebruik De Citadel
Nu de ventilatie op orde is, kunnen we gebruik maken van De Citadel. Nogmaals dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt zowel financieel, als praktisch. Echt geweldig! De tieners en de jeugd zijn weer welkom en ook kringen kunnen De Citadel reserveren. Fenny en Diny gaan weer beginnen op donderdag en ook de verhuur aan externen gaat weer voorzichtig starten. Natuurlijk gelden er maatregelen voor gebruik, maar dat is inmiddels bijna 'normaal'. 
De Citadel reserveren via egzeist.nl/citadel


We realiseren ons dat er verschillend op dit besluit gereageerd zal worden. Voor ons zijn twee gedachten in dit besluit doorslaggevend geweest:
-We willen geen bron van besmetting zijn in een tijd waarin het virus zo grootschalig aanwezig is.
-We willen graag het signaal afgeven dat we als kerk juist veilige keuzes maken, solidair zijn met Nederland en genoeg veerkracht hebben.
We hopen op je begrip. Heb je nog vragen, stel ze gerust.

Wat een bizarre tijd! Heb je naast je eigen gedachten, gevoelens en drukte nog wat ruimte en rek? Zie dan juist in deze tijd extra naar iemand om. Sommige gemeenteleden voelen zich eenzaam, juist ook in deze decembermaand. Stuur een kaartje, een appje of bel iemand eens op. Laten we aandacht hebben voor elkaar. En vergeet je buren of anderen in je directe omgeving niet, die een beetje extra aandacht en een vriendelijk woord zo goed kunnen gebruiken.

Lieve mensen, heb lef en heb lief.
We wensen je Gods Zegen,
Thie Arend & Judith
Rene & Karin
Jefta & Jirska


‘“Here’s another way to put it: You’re here to be light, bringing out the God-colors in the world. God is not a secret to be kept. We’re going public with this, as public as a city on a hill. If I make you light-bearers, you don’t think I’m going to hide you under a bucket, do you? I’m putting you on a light stand. Now that I’ve put you there on a hilltop, on a light stand—shine! Keep open house; be generous with your lives. By opening up to others, you’ll prompt people to open up with God, this generous Father in heaven.’
Matthew 5:16 The Message Bible