In verband met het coronavirus heeft de overheid alle bijeenkomsten verboden. Dit is één van de maatregelen die moet voorkomen dat het virus zich snel verspreidt. Als gemeente geven wij gehoor aan deze oproep. Zeker tot 1 juli 2020 organiseert onze gemeente geen samenkomsten of activiteiten. Ook in kleinere groepen komen wij voorlopig niet bij elkaar. Er is geen woensdagavond-programma, jeugd, tieners, kring, etc. Zo hopen we als gemeente ons steentje bij te dragen om verdere verspreiding te voorkomen.

Wij vinden het belangrijk om juist in deze tijd als gemeente verbonden te zijn. Er is een live-stream, zodat u op zondagochtend thuis een alternatieve dienst bij kunt wonen. Start 10.00 uur tot ongeveer 11.00 uur. Houdt u zaterdag de mail in de gaten voor de juiste link.

Hoe blijft u op de hoogte?
De komende tijd ontvangt u de gebruikelijke Actueel en een Aandacht als er specifiek nieuws is.
Updates zijn terug te vinden op de website en op Facebook.
Kent u gemeenteleden die niet beschikken over email, wilt u hen dan op de hoogte brengen van dit bericht? Heel graag!

In uw omgeving en in de media reageren mensen heel verschillend op de ontstane situatie. Dat zal binnen de gemeente niet anders zijn. Laten we met elkaar bidden voor ons land en de wereld. Bidden om bescherming, wijsheid voor hen die beslissingen moeten maken en troost voor hen die getroffen worden. Het is goed om ons te realiseren dat God deze wereld in Zijn handen heeft. Hij is bij machte om ook in deze situatie Zijn Koninkrijk te bouwen, misschien wel juist in deze nood.
 
Gods Zegen!
 
Hartelijke groet,
De Oudsten