He mooie mensen van band en geluid. Via onderstaand formulier kun je jezelf en anderen definitief opgeven en betalen voor het nachtje weg van 5 op 6 april 2019

[{"source_type":"user_firstname","mandatory":"true","unique":"","validation":"","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"label":"Voornaam","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[{"source_type":"user_infix","has_placeholder":"","default_value":"","validation":"","unique":"","mandatory":""}]
{"error_validation":"","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","label":"Tussenvoegsel"}
[]
[{"source_type":"user_lastname","has_placeholder":"","default_value":"","validation":"","unique":"","mandatory":"true"}]
{"error_validation":"","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","label":"Achternaam"}
[]
[{"source_type":"user_email","has_placeholder":"","default_value":"","validation":"","unique":"","mandatory":"true"}]
{"error_validation":"","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","label":"E-mailadres"}
[]
[{"show_group_155":"16","source_type":"","show_group_52":"","show_group_51":"","other_option":"","hide_default":"","mandatory":"true","default_option":"156","show_group_50":"8"}]
{"error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","label":"Ik geef ook nog andere mensen op:"}
{"155":"Ja","156":"Nee"}
[{"source_type":"user_firstname","has_placeholder":"","default_value":"","validation":"","unique":"","mandatory":"true"}]
{"error_validation":"","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","label":"Persoon 2 voornaam"}
[]
[{"source_type":"user_infix","has_placeholder":"","default_value":"","validation":"","unique":"","mandatory":""}]
{"error_validation":"","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","label":"Tussenvoegsel"}
[]
[{"source_type":"user_lastname","has_placeholder":"","default_value":"","validation":"","unique":"","mandatory":"true"}]
{"error_validation":"","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","label":"Achternaam"}
[]
[{"pay_amount_166":"80","pay_amount_165":"70","pay_amount_161":"60","pay_amount_167":"90","pay_amount_168":"100","pay_amount_169":"110","pay_amount_170":"120","pay_amount_160":"50","pay_amount_159":"40","pay_amount_46":"30","pay_amount_45":"25","show_group_44":"","show_group_45":"","show_group_46":"","pay_amount_44":"20","show_group_40":"","pay_amount_39":"15","pay_amount_38":"10","pay_amount_37":"5","source_type":"","show_group_39":"","show_group_38":"","show_group_37":"","default_option":"","mandatory":"true","hide_default":"","other_option":"","show_group_168":"","show_group_167":"","show_group_166":"","show_group_165":"","show_group_164":"","show_group_163":"","pay_amount_158":"30","pay_amount_157":"20","show_group_170":"","show_group_169":""}]
{"error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","label":"Ik kan het volgende bedrag missen (uitgangspunt is 50 euro per persoon):"}
{"157":"20 euro","158":"30 euro","159":"40 euro","160":"50 euro (1 persoon)","168":"100 euro (2 personen)"}
[{"source_type":"","has_placeholder":"","default_value":"","validation":"numeric","unique":"","mandatory":""}]
{"label":"Extra gift","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_validation":"Dit moet een getal zijn.","error_unique":"Deze waarde is al bezet."}
[]
[[]]
{"label":"Formulier verzenden"}
[]
[{"validation":"","unique":"","mandatory":"","default_value":"","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"","label":"Tekstvak","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
[]