Bidden en geven

Bidden is ook in onze gemeente een belangrijke pijler. Er zijn meerdere mogelijkheden om de gemeente en elkaar te ondersteunen in gebed.

Daarnaast willen we een gevende gemeente zijn die uitdeelt. In principe besteden we 50% aan de algemene kosten en 50% te besteden aan het ondersteunen van de veldwerkers en zendingsorganisaties. De EGZ is daarin afhankelijk van giften.

Lees meer over:

Bidden

Geven (EGZ en ANBI)